Basisinkomen

Moet er een basisinkomen komen of niet? Of is de huidige OCMW-regeling voldoende?

Of een systeem invoeren zoals het bestaat in andere landen?.

Total votes: 0

Reacties

De invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen zal in de toekomst onvermijdelijk zijn gezien de huidige socio-economische evoluties, wanneer we een sociaal bloedbad willen vermijden.
Daarbij zal de vakbond een belangrijke rol moeten blijven spelen in de onderhandelingen tussen werknemer en werkgever, in de opwaardering van de mantelzorg en het vrijwilligerswerk. Deze rol zal zich dus niet enkel meer beperken tot de arbeiders, maar voor iedereen die zich naar eigen vermogen zal inzetten voor de samenleving.
Het optrekken van de uitkeringen zal volgens mij niet voldoende zijn in deze strijd, daar deze tot nader order ondermeer afhankelijk zijn van de index, al dan niet hogere consumptie en economische groei.
Economische groei blijkt geen garantie meer te zijn voor meer jobs en toch zullen we iedere dag moeten blijven eten!
Daarom een onvoorwaardelijk basisinkomen!
 

In België heb je toch eigenlijk een basisinkomen, want er bestaat een leefloon en dat is toch 600 euro dacht ik

De kloof tussen rijk en arm moet verkleinen