Doelstellingen

N-Vb, de Nieuwe Volksbeweging,

ijvert voor het volgende:

 

- the pursuit of happiness

- de toepassing van de Rechten van de Mens

- het verkleinen van de kloof tussen rijk en arm

 

HOE?

- de kloof tussen rijk en arm kleiner maken (vermogensbelasting)

- 30 urenweek over heel Europa (de wereld)

- corruptie bannen via private, zelfstandige onderzoekers

- langer onderwijsrecht = vooruitgang

- de europese sociale zekerheid op termijn, maar beperkt tot ongeveer 10 jaar, gelijkvormig maken (mag vlugger indien mogelijk)

- Europa sterker maken, sociaal, economisch, het leger dient ter bescherming van het volk ...

- wetten worden democratisch gestemd:

- via denktanks worden knelpunten beredeneerd en geadviseerd

- via een poll worden deze adviezen en voorstellen aan de bevolking voorgelegd

- uiteraard moet er aandacht zijn voor minderheden, want de meerderheid heeft niet altijd gelijk

 

zie bvb:

http://www.n-vb.be/content/basisinkomen