N-Vb, de Nieuwe Volksbeweging, ijvert voor het volgende:

– the pursuit of happiness

– de toepassing van de Rechten van de Mens

– het verkleinen van de kloof tussen rijk en arm

Hoe?

 

– de kloof tussen rijk en arm kleiner maken (vermogensbelasting)

– 30 urenweek over heel Europa (de wereld)

– corruptie bannen via private, zelfstandige onderzoekers

– langer onderwijsrecht = vooruitgang

– de europese sociale zekerheid op termijn, maar beperkt tot ongeveer 10 jaar, gelijkvormig maken (mag vlugger indien mogelijk)

– Europa sterker maken, sociaal, economisch, het leger dient ter bescherming van het volk …

– wetten worden democratisch gestemd:

– via denktanks worden knelpunten beredeneerd en geadviseerd

– via een poll worden deze adviezen en voorstellen aan de bevolking voorgelegd

– uiteraard moet er aandacht zijn voor minderheden, want de meerderheid heeft niet altijd gelijk

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search